Nasilbulundu.net

Site 1. rengi

Site 2. rengi

Topbar rengi

Menü ikon

Menü hover

Menü arama

Footer rengi

Tasarım

Matematik Nasıl Bulundu?

30.10.2019
4.589
Matematik Nasıl Bulundu?

Matematik Nasil Bulundu? Fikir Ne Zaman Ortaya Çıktı

Matematiğin tarihi neredeyse insanlığın kendisi kadar eskidir. İlk çağdan beri matematik, bilim, mühendislik ve felsefedeki gelişmeler için temel olmuştur. Basit sayım, ölçüm ve hesaplamadan ve fiziksel nesnelerin şekil ve hareketlerinin sistematik çalışmasından, soyutlama, hayal gücü ve mantık, bugün bildiğimiz geniş, karmaşık ve sıklıkla soyut disipline uygulanarak gelişmiştir.

Birçok kültürde – ticaret ve tarım gibi pratik arayışların gereksinimlerinin uyarılması altında – matematik temel sayımın çok ötesinde bir gelişme göstermiştir. Bu büyüme, bu faaliyetlerin sürdürülmesi ve tefekkür için boş zaman ve önceki matematikçilerin kazanımlarının kazanılması için bir fırsat sağlayacak kadar karmaşık toplumlarda en fazla olmuştur.

İlk insanların çentikli kemiklerinden Mezopotamya ve Mısır’da yerleşik tarımın yarattığı matematiksel gelişmelere ve antik Yunanistan’ın ve Helenistik imparatorluğunun devrimci gelişmelerine kadar matematiğin hikayesi uzun ve etkileyici bir hikaye.

Doğu, özellikle Çin, Hindistan ve Orta Çağ İslami imparatorluğunu, matematiksel inovasyonun odağı geç Orta Çağ ve Rönesans’ta Avrupa’ya geri dönmeden önce taşıdı. Ardından, 19. Yüzyıl matematiğinin artan karmaşıklığı ve soyutlanması ve son olarak 20. Yüzyıldaki cüretkar ve bazen de yıkıcı keşifler için sahne oluşturan 17. Yüzyıl ve 18. Yüzyıl Avrupa’sında yepyeni bir devrimci gelişme serisi ortaya çıktı.

Pİ Sayısını kim buldu ?

Matematikçiler 1700’lerde Yunanca harfini began kullanmaya başladılar. 1706’da William Jones tarafından tanıtılan sembolün kullanımı, 1737’de kabul edilen Leonhard Euler tarafından popülerleştirildi.

Georges Buffon adlı on sekizinci yüzyıl Fransız matematikçi, olasılık π hesaplamak için bir yöntem geliştirdi.

Tarihe Geçen Önemli Matematikçiler

Pisagor : Milattan önce 570 ve 495 yılları arasında yaşayan Pisagor Matematike önemli yere sahip Pisagor Bağıntısını bulan kişidir. Aynı zamanda Pisagor’un, öğrencisi Hipassos’u boğdurarak öldürttüğü iddia edilir. Bu cinayete neden olarak da öğrencisinin √2’nin irrasyonel bir sayı olduğunu ispat etmesi gösterilir.

Eukleídēs (Öklid) : Öklid bağıntısını ortaya çıkardı.

Isaac Newton : Özellikle analitik geometride eğrilerin teğetleri (diferansiyel) ve eğrilerin oluşturduğu alanları (integral) hesaplamak için yöntemler geliştirdi.

Harezmi : 0 sayısını bulan kişidir.

ve bahsetmediğimiz daha niceleri çoğumuzun sevmediği o Matematik için bir şeyler katmışlardır.

Matematiği Kim Buldu?

Matematiği kim buldu sorusu yanıtlanırken net bir tarih vermek söz konusu değil. Bu noktada bazı alimler matematiğin tarihinin en az insanlığın tarihi kadar eski olduğunu belirtmektedir. Özellikle nerelerde kullanıldığına bakıldığı zaman günlük hayatın da en olmazsa olmaz parçalarından biri olarak görülmektedir.

matematiği kim buldu

Gelişim Yolculuğu

Antik dünyada matematik bilimde, teknikte ve felsefede gelişmenin ilk koşulu olarak kendini gösteriyordu. Hatta geçmiş yüzyıllarda düşünceleri ile fark yaratan felsefecilere bakıldığı zaman birçoğunun aynı zamanda matematikle de uğraştığını görebilirsiniz. Matematik zihinsel gelişimin yanı sıra size dünyaya yeni ve farklı bir boyuttan çok daha düzenli bir biçimde bakma fırsatını sunacaktır!

Matematik Nereden Doğdu?

Matematiği kim buldu sorusu kapsamında bu alanın ihtiyaçtan doğduğunu belirtmek gerekiyor. Günlük hayatta ihtiyaçların sorunsuz şekilde giderilmesi için basit hesaplamalardan, klasik yöntemlerden çıkan matematik şuanda modern dünyanın vazgeçilmez bir parçası galine gelmiştir. Nereden doğru sorusunun yanıtını daha net vermek için şu alanlara bir göz atmak gerekir;

  • Hesaplamalar
  • Ölçümler
  • Fiziki cisimlerin sistematik ölçümleri
  • Mantık

Bu ihtiyaçların daha muntazam bir biçimde giderilmesi için matematiğin olmazsa olmaz bir seçenek olduğunun belirtilmesi gerekiyor.

Antik Mısırın Muhteşem Etkisi

antik mısır matematiği

Matematiği kim buldu sorusunun net yanıtı Mısır olarak verilmektedir. Antik Mısır birçok alanda olduğu gibi direkt olarak matematik alanında da kendini gösteren çalışmalar yapma fırsatını elde etmiştir. Bilimde büyük bir yükselişin meydana gelmesi için özel şekilde oluşturulmuştur. Bu alanda gelişmenin özellikle Mezopotamya/Mısır kapsamında oluşmasının temel sebebi tarımda gelişmiş olmalarıdır. Tarım alanında daha sorunsuz bir gelişim ve ilerleme kaydedebilmek, Nil nehrinin taşma zamanlarını hesaplayabilmek için kişilerin antik zamanda ilkel manada da olsa matematiğe ihtiyaç duyduğu yadsınamaz bir gerçektir.

Günlük İhtiyaçtan Modern Matematiğe!

Antik uygarlıkların ihtiyaçlarından kaynaklanarak bulmuş oldukları bu alanın modern dünyaya yön verdiği aşikar. Sadece gelişme bazında değil evrenin anlamlandırılması konusunda da matematiğe hakim olan kişilerin bu alanda çok daha şanslı olduğunun da ayrıca belirtilmesi gerekmektedir. Mantık derslerinden topolojiye kadar aslına bakılırsa matematiğin felsefi bir boyutu olduğu da görülüyor. Düşünsel alanda ilerlemek için çaba sarf etmek isteyen kişiler matematiğe şans verebilir.

Mısır’dan çıkan bu bilim dalının tüm dünyaya hakim olacağını o gün düşünmeseler dahi, onlar da kendi dünyalarını daha iyi ve verimli bir hale getirmek için direkt olarak matematikten yardım alıyorlardı. Bugün olduğu gibi antik çağlarda da kişilerin gelişim arz etmesi için matematiğe ihtiyaç duydukları açık!

Nasıl Batıya Geçti?

Matematiği kim buldu sorusu kadar bunun nasıl tüm dünya geneline hakim olduğu da dikkate alınması gereken hususlardandır. Helenistik kültür doğu ve batının birbiri ile temel bağlantı alanıdır. Batı kültürü ile doğu kültürünün sentezine bakmak isteyen kişilerin Helenistik dönemi incelemesi gerekir. Tam da bu noktada sadece matematiğin değil doğuda yaşanan birçok gelişmenin direkt olarak batıya aktarılması mümkün kılınmıştır. Uygarlığın gelişmesinde bir iş birliği olduğu net şekilde görülüyor. Mısır’da doğan bilim batı dünyasına geçerek kapsamlı bir gelişimin ilk adımını oluşturmuştur.

Türk Matematikçiler

Matematiği kim buldu sorusu kadar modern alanda matematikte söz sahibi olan isimler de dikkat çekiyor. Bu alanda adından sıkça söz ettiren Cahit Arf’ın adını zikretmeden geçmek doğru olmayacaktır. Özellikle uygarlığın ilerleme kaydetmesini sağladığı şu alanlarda büyük bir katkısı bulunuyor;

ünlü türk matematikci cahit arf
  • Sayılar teorisi
  • Analiz
  • Geometri

Bilimin ulusal etkisinden ziyade evrensel bir gelişimin parçası olduğu bu şekilde çok daha net bir biçimde fark edilmektedir. Cahit Arf’ın oluşturduğu bir teori de bulunmaktadır. Sayılar teorisi kapsamında Hasse Arf Teorisi olarak bilinen ayrı bir yere sahiptir. Ulusal gelişime katkı sağlarken evrensel bir faydaya da imza atmak isteyen kişilerin ilk olarak göz atması gereken noktaların başında kesinlikle matematik geliyor.

Fizik Alanında Gelişmenin Mimarı Matematik!

Matematiği kim buldu konu başlığı altında matematiğin diğer bilim alanlarına da ne derece net şekilde etki edebildiği görülmektedir. Özellikle fizik ve astronomi alanında meydana gelen gelişmelerin direkt olarak matematik ile ilişkili olduğu görülüyor. Bunun en net örneği Thales’in hayatına bakıldığında da görülebilir. Astronomi alanında güneş tutulmalarından dünyanın dönme süresine kadar kişilerin bir gelişim kaydetmesinde en temel yardımcı unsur kesinlikle matematik olmuştur. Matematiğin bir de geometri boyutu bulunuyor. Bu boyut evreni daha iyi manalandırmak için her kişinin az da olsa fikir sahibi olması gereken detaylardandır. Geometride gelişmenin önemli adımları da herkesin adını duyduğu Pisagor ile ivme kazanmıştır.

Modern Dünyanın Temel Taşı

Matematiği kim buldu konu başlığı kapsamında kişileri modern dünyada matematik etkisinden de haberdar olması gerekiyor. Yaşadığımız günü modern olarak adlandırmamıza yarayan tüm unsurların direkt olarak matematiğin katkısı ile ortaya çıkarıldığı görülmektedir. Dünyanın temel taşı olan matematik fizik, kimya, biyoloji alanlarında da gelişimin en temel anahtarlarından biri olacaktır. Elinizde yer alan cep telefonlarının da başlıca teknik aksamları matematik olmadan herhangi bir şekilde size ulaştırılamazdı. Dünyayı çok daha verimli bir biçimde takip etmek için siz de muhakkak matematik alanına bir şans vermelisiniz. Bu alanda ilerlemek çok daha kolay olmasa da en azından uzun vadede dünya görüşünüzün olumlu manada etkilenmesi için size fırsat sunulacaktır.

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

Copyright © 2020 Tüm Hakları Saklıdır. Seo hizmeti